Tarieven

Het lesgeld voor zowel de groepslessen op de basisschool als de individuele lessen wordt in alle gevallen in 8 maandelijkse termijnen van september 2020 tot en met april 2021 via automatische incasso afgeschreven.

Voor jongeren van 6 t/m 20 jaar, woonachtig in de gemeente Bladel is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Bladel. Voor jongeren van 6 t/m 18 jaar, woonachtig in de gemeente Reusel – de Mierden is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente.

Gemeente Bladel

Lesgeld duo-les basisschoolkinderen vanaf 7 jaar:

De kosten voor deze duo-lessen zijn €460,- voor iedere week een les (36 weken per jaar) van een half uur.

Binnen de gemeentes Bladel en Reusel – de Mierden wordt gewerkt met een subsidie van de gemeente en dat betekent dat de helft van het lesgeld wordt vergoed door de gemeente. Dus het lesgeld na aftrek van subsidie bedraagt nog €230,-.

Let op; dit tarief geldt alleen voor groepsles op een basisschool, voor individuele lessen wordt het onderstaande tarief gehanteerd.

Lesgeld individueel les jeugdigen t/m 20 jaar :

Het lesgeld voor wekelijks 30 minuten individueel les bedraagt €850,- per jaar.

Na aftrek van de gemeentelijke subsidie, de helft van het lesgeld tot een maximum van € 414,- , bedraagt de uiteindelijke prijs voor de lessen dus €436,00 per jaar.

Lesgeld volwassenen:

Voor leerlingen boven de 21 jaar is er de mogelijkheid om een 10-rittenkaart te kopen à €250,- Deze lessen kunnen in overleg gepland worden, zodat je, als je niet kunt, ook niet hoeft te betalen. 

Gemeente Reusel – de Mierden

Lesgeld duo-les basisschoolkinderen vanaf 7 jaar:

De kosten voor deze duo-lessen zijn €460,- voor iedere week een les (36 weken per jaar) van een half uur.

Binnen de gemeentes Bladel en Reusel – de Mierden wordt gewerkt met een subsidie van de gemeente en dat betekent dat de helft van het lesgeld wordt vergoed door de gemeente. Dus het lesgeld na aftrek van subsidie bedraagt nog €230,-.

Lesgeld individueel jeugdigen t/m 18 jaar :

30 minuten wekelijks (36 weken) individueel les € 850,-. Na aftrek van de gemeentelijke subsidie (€ 370,-) bedraagt het lesgeld inclusief lokaalhuur € 480,-.

Lesgeld volwassenen:

Voor leerlingen boven de 21 jaar is er de mogelijkheid om een 10-rittenkaart te kopen à €250,- Deze lessen kunnen in overleg gepland worden, zodat je, als je niet kunt, ook niet hoeft te betalen.