Tarieven

Voor jongeren van 6 t/m 20 jaar, woonachtig in de gemeente Bladel is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Bladel. Voor jongeren van 6 t/m 18 jaar, woonachtig in de gemeente Reusel – de Mierden is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente.

Gemeente Bladel

Lesgeld groepsles basisschoolkinderen vanaf 7 jaar:

De kosten voor deze groepslessen zijn €490,- voor iedere week een groepsles van een uur.

Binnen de gemeentes Bladel en Reusel – de Mierden wordt gewerkt met een subsidie van de gemeente en dat betekent dat de helft van het lesgeld wordt vergoed door de gemeente. Dus het lesgeld na aftrek van subsidie bedraagt nog €245,-.

Let op; dit tarief geldt alleen voor groepsles op een basisschool, voor individuele lessen wordt het onderstaande tarief gehanteerd.

Lesgeld jeugdigen t/m 20 jaar :

Het lesgeld voor wekelijks 30 minuten individueel les bedraagt €850,00 per jaar.

Na aftrek van de gemeentelijke subsidie, de helft van het lesgeld tot een maximum van € 414,- , bedraagt de uiteindelijke prijs voor de lessen dus €436,00 per jaar.

Lesgeld volwassenen:

Voor leerlingen boven de 21 jaar is er de mogelijkheid om een 10-rittenkaart te kopen à € 272,25 (incl. 21% BTW) Deze lessen kunnen in overleg gepland worden, zodat je, als je niet kunt, ook niet hoeft te betalen. 

Gemeente Reusel – de Mierden

Lesgeld groepsles basisschoolkinderen vanaf 7 jaar:

De kosten voor deze groepslessen zijn €490,- voor iedere week een groepsles van een uur. Binnen de gemeentes Bladel en Reusel – de Mierden wordt gewerkt met een subsidie van de gemeente en dat betekent dat de helft van het lesgeld wordt vergoed door de gemeente. Dus het lesgeld na aftrek van subsidie bedraagt nog €245,-.

Lesgeld jeugdigen t/m 18 jaar :

30 minuten wekelijks (36 weken) € 850,-. Na aftrek van de gemeentelijke subsidie (€ 370,-) bedraagt het lesgeld inclusief lokaalhuur € 480,-.

Lesgeld volwassenen:

Voor leerlingen boven de 21 jaar is er de mogelijkheid om een 10-rittenkaart te kopen à € 272,25 (incl. 21% BTW) Deze lessen kunnen in overleg gepland worden, zodat je, als je niet kunt, ook niet hoeft te betalen.